Ustadların məhzərində

Ayətullah Şeyx Əli Səadətpərvərin (Pəhləvani) bioqrafiyası

شرح حال آيت الله شيخ على سعادت پرور (پهلوانى)

Rəbbani alim və zahid arif həzrət Ayətullah Hacı Şeyx Əli Səadətpərvər (Pəhləvani Tehrani) qəməri tarixi 13 rəcəb 1346-da müvəhhidlərin mövlası Əmir əl-möminin Əlinin (ə) mövlud günündə Tehranda dindar ailədə dünyaya gəlib.

2017/06/17 - 02:27 177
Sorğu

Ustad Ayətullah Füruğinin saytının yeni dizaynı barədə fikriniz nədir?