Ustadların məhzərində

Arifanə ibadətin dəyəri

Arifanə ibadətin dəyəri

Arif olmayanın zöhdü alış-verişdən başqa bir şey deyil. sanki, mal verib əvəzini alır. Amma arifin zöhdü onun daxili diqqətinin haqq yönəlməsinə mane olan hər bir mal və əvəzini boşlamaq, Allahdan başqa hər nə üstünlük varsa, onu buraxmaq deməkdir.

2017/10/29 - 16:12 138

Ustadların məhzərində

Xalis əməl insanın həqiqi sərmayəsi və mənəvi zinəti

Əgər bir kəs istehsal etməkdə çalışsa və istifadə etməkdə qənaət etsə, “həbbəbə iləykumul-iman”ın nümunəsinə çevrilər. Bilirsiniz ki, Hicaz və Mədinə suyu az olan yerlərdir. Həzrət Əmir (ə) dəfələrlə külüngünü götürüb, su çıxartmaq üçün quyular qazardı. Amma su çıxmırdı. Günlərin birində yorğun olduğu bir halda külüngünü götürüb qazıntı işinə başladı.

2017/06/27 - 15:11 28
Sorğu

Ustad Ayətullah Füruğinin saytının yeni dizaynı barədə fikriniz nədir?